Cultuur Platform WoerdenCultuur Platform Woerden stimuleert, ondersteunt en verbindt cultuurmakers en cultuurbelevers.

Over

Cultuur Platform Woerden stimuleert, ondersteunt en verbindt cultuurmakers en cultuurbelevers in Woerden. We bieden financiële ondersteuning aan initiatiefnemers van culturele projecten in de gemeente Woerden. Daarnaast brengen we cultuurmakers met elkaar in contact en bevorderen onderlinge samenwerking.

Cultuur Manifest

Bekijk ook het Cultuur Manifest (2021-2023). Hierin staat in acht punten omschreven waarom het college en hun culturele partners in Woerden kunst, cultuur en creativiteit in de stad belangrijk vinden.

Logo vermelden

Cultuur Platform Woerden maakt mooie plannen mogelijk. Heb je een bijdrage van het loket ontvangen? We waarderen het als je dit laat zien in je communicatie. Ons logo kun je op je folder, poster of programmaboekje plaatsen. Promoot je op sociale media? Je tagt ons via @cultuurplatformwoerden. Dan kunnen wij je project doordelen en het bereik vergroten. 

Download het logo van Cultuur Platform Woerden

Organisatie

Esther Didden (directeur)
Dave Damen (cultuurmakelaar)

Bestuur
Ferdi Schukking (voorzitter)
Frank van der Meer (penningmeester)
Vacature (secretaris)
Marianne de Goeij
Mariëtte van Slagmaat
Menno Jelluma
Liane Verheul

Over de koe

Volgens de traditie ontvangt de voorzitter van het Cultuur Platform “de koe”: een mini-replica van het kunstwerk dat voor de bibliotheek in Woerden ligt. Gemaakt door Gaëtane Scholten (2014). Uiteraard ontving Ferdi dit exemplaar bij zijn aantreden. Hij herkauwt nog op deze traditie, maar is wel loei trots voorzitter te mogen zijn van deze inspirerende club.

ANBI

Stichting Cultuur Platform Woerden beschikt over de ANBI status.
Het geven van een gift is hierdoor extra aantrekkelijk. Het bedrag van je gift mag je namelijk 1,25 keer op je inkomen in mindering brengen. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor informatie over de ANBI regeling kun je terecht op de website van de belastingdienst.

De Statuten

De statutaire doelstelling van Cultuur Platform Woerden is, zonder winstoogmerk, namens het culturele veld, dat wil zeggen alle scheppende en uitvoerende kunstenaars, alsmede personen en organisaties nauw betrokken bij kunst en cultuur in de gemeente Woerden, de versterking en vernieuwing van de kunst en cultuur in de gemeente Woerden te bevorderen.
De Stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het financieel en operationeel ondersteunen van waardevolle vernieuwende initiatieven, het stimuleren van nieuwe activiteiten, door verbreding van het cultuurbereik en cultuurparticipatie, door het met elkaar in contact brengen van verschillende disciplines en het afstemmen van culturele vraag en aanbod. 

Jaarverslag 2021

Bekijk de pdf van het jaarverslag 2021. 

Beleidsplan

De samenvatting van het beleidsplan en de exploitatiebegroting kun je hier downloaden. . 

RSIN/fiscaalnummer: 815515431
Kamer van Koophandel: 30211667