Voorwaarden voor subsidie

Vraag je een subsidie aan? Dan zie je hier waar deze voor bedoeld is. Het is handig om deze voorwaarden vooraf te checken. 

Waar is de subsidie voor bedoeld?

  • Voor lokale initiatieven die bijdragen aan het culturele leven in de gemeente Woerden.
  • Voor activiteiten die uniek zijn en dus niet tegelijk door anderen aangeboden worden.
  • Voor activiteiten zonder commercieel doel of om leden of donateurs te werven.
  • Activiteiten die plaatsvinden binnen één jaar na toekenning van de subsidie. 
  • De subsidie is altijd een sluitpost van de begroting. Je hebt dus zelf al een groot deel van het geld bij elkaar. (Dit geldt niet voor de Cultuurprikkel)
  • De subsidie wordt aangevraagd door een Woerdense cultuurmaker of organisatie.
  • Voor aanschaf van spullen/materialen om je activiteit mogelijk te maken, met een maximum van 1.000 euro per jaar.

Waar is de subsidie niet voor?

  • Voor actviteiten die de gemeente Woerden al direct subsidieert.
  • Om kapitaal op te bouwen (of toe te voegen aan de algemene middelen).
  • Voor kosten van levensonderhoud of salariskosten (gage). Je kunt wel deskundigen inhuren om de activiteit uit te kunnen voeren.

Wij werken volgens de Governance code cultuur. Organisaties/stichtingen die subsidie aanvragen voldoen hier ook aan.

Welk bedrag kun je aanvragen?

De hoogte van de subsidie hangt natuurlijk af van je aanvraag. Een Cultuurprikkel is tot 750 euro, een reguliere aanvraag is meer. Wij vinden wel dat de subsidie de sluitpost is van je totale begroting. En soms besluiten we in plaats van een subsidie, (gedeeltelijk) een garantiebedrag toe te kennen. Toegekende aanvragen komen in het subsidieregister. 

Wij horen graag hoe het geld besteed is. Stuur ons daarom binnen 3 maanden na de activiteit een verslag (inhoudelijk en financieel). Zo voorkom je ook dat het bedrag terugbetaald moet worden. Dit kan gewoon via de e-mail: (loket@cultuurplatformwoerden.nl)

Bijzondere waarde

Soms besluiten we toch subsidie toe te kennen als de aanvraag niet aan alle criteria voldoet. Dan vinden wij bijvoorbeeld dat de activiteit van bijzondere waarde is voor Woerden.

Oneens met een besluit?

Ben je het niet eens met ons besluit over je aanvraag? Stuur ons een mail via info@cultuurplatformwoerden.nl en we kijken of we tot een oplossing komen. Ben je het daar niet mee eens? Dan kun je via ons postadres schriftelijk bezwaar maken bij de bezwaarcommissie.

Zo vraag je een subsidie aan.