Vacature Cultuurmakelaar

03.05.2024 - We hebben een vacature voor een Cultuurmakelaar. Wie solliciteert er op deze leuke functie waarin je de verbindende factor bent tussen het culturele veld en andere domeinen in de gemeente Woerden?

Stichting Cultuur Platform Woerden stimuleert, ondersteunt en verbindt cultuurmakers en cultuurbelevers in Woerden. Wij brengen beoefenaars van verschillende (amateur)kunstvormen met elkaar in contact en bevorderen onderlinge samenwerking. Daarnaast ondersteunen we initiatiefnemers van culturele projecten en evenementen financieel via het Loket Culturele Zaken. Het Cultuur Platform Woerden vertegenwoordigt een grote achterban. Dat doen we met een directeur, een Cultuurmakelaar en bijna 40 vrijwilligers. 

Cultuurmakelaar

De Cultuurmakelaar is de verbindende factor in het culturele veld van de gemeente Woerden. Voor de komende jaren ligt de nadruk op verbindingen leggen tussen cultuur en andere domeinen (sociaal domein, onderwijs, economische zaken) en het bedrijfsleven, naast de reguliere werkzaamheden zoals het: 

 • stimuleren en verbinden van het culturele veld in Woerden en de kernen;
 • begeleiden en koppelen van culturele initiatieven, de uitvoering ervan is aan anderen;
 • verbinden van vraag en aanbod naar ruimte ten behoeve van het culturele veld;
 • bevorderen van kennis (o.a. op het gebied van financiën / subsidies), en de ontwikkeling van makers en culturele organisaties (met name op het gebied van de amateurkunsten); 
 • ondersteunen en begeleiden van individuele makers en organisaties bij het zoeken naar (nieuw) publiek en financieringsmogelijkheden. 

De Cultuurmakelaar valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur. Beide trekken samen op om een sterke, samenhangende en ondernemende culturele sector in Woerden te bevorderen. We hebben geen locatie, dus je werkt voornamelijk vanuit huis of op locatie bij collega-instellingen. De Cultuurmakelaar werkt op zzp-basis, gemiddeld 10 a 15 uur per week.

Je bent:

 • een professioneel verbinder; 
 • aansprekend en stimulerend voor de gehele Woerdense culturele sector: elk niveau en alle disciplines;
 • ondernemend, flexibel en gaat zelfstandig te werk;
 • in staat de eigen resultaten goed kenbaar te maken
 • heeft cultuur- en/of beleidskennis; 
 • ervaren op het gebied van het stimuleren, versterken en verbinden van (culturele) activiteiten;
 • een sparringpartner voor instellingen in andere domeinen dan de cultuur;
 • goed op de hoogte van de mogelijkheden van fondsen, sponsorwerving, subsidieverlening en andere financieringsmogelijkheden. Ervaring met het genereren van budget voor kunst en cultuur uit de markt is een pré;
 • bij voorkeur woonachtig in de gemeente Woerden. 

Ben je geïnteresseerd?

Stuur dan je motivatie en Curriculum Vitae vóór vrijdag 17 mei naar Esther Didden
esther@cultuurplatformwoerden.nl

Op woensdag 22 mei (einde middag en avond) hebben we de eerste ronde van de sollicitatiegesprekken gepland. Heb je nog vragen dan kan je terecht bij Esther Didden (directeur) via hetzelfde mailadres (Let op: zij is afwezig van 29 april tot en met 6 mei). 

Daarna volgt eventueel nog een tweede gesprek met enkele vrijwilligers. Het streven is dat de nieuwe Cultuurmakelaar op 1 september aanstaande begint. 

Meer nieuws