Gesprekken over het cultuur manifest: een terugblik

25.04.2023 - Aan onze oproep om met ons in gesprek te gaan over het cultuur manifest en de ontwikkelthema’s is goed gehoor gegeven. We hebben vijf mooie avonden gehad met zo'n 50 vertegenwoordigers van het culturele veld.

We ontmoetten bestuurders, makers en vrijwilligers uit het culturele veld. Alle samenvattingen van de gesprekken overhandigen we aan de gemeente, om aan de slag te gaan met de Uitvoeringsagenda Cultuur. 

Wat ons opviel was de enorme inzet van vrijwilligers. In Woerden heerst een echte doenersmentaliteit zoals één van de aanwezigen het omschreef. Juist doordat men druk is, voor de eigen praktijk, stichting of vereniging, schiet het er nogal eens bij in om elkaar te ontmoeten. Deze avonden bewezen maar weer eens hoe fijn het is elkaar te zien, kennis uit te wisselen en elkaar te leren kennen. 

Een greep uit de wensen/ideeën die naar voren kwamen:

  • Samen optreden in de binnenstad (muziekverenigingen)
  • Hoe komen we aan nieuwe goede bestuurders, en hoe doen we onze pr en socials (koren)
  • Ga uit van wat er al aan podia is, en zorg dat die beter kunnen draaien (podiumkunsten)
  • Dat geldt ook voor Erfgoed: zorg goed voor wat er al gebeurt voordat er weer iets nieuws bij komt
  • Een werk- en ontmoetingsplek voor creatievelingen (Beeldende kunst)

We hebben waardevolle informatie opgehaald. Ook wij leerden veel en hebben het culturele veld vooral in de breedte nog beter leren kennen. Hartelijk dank voor je bijdrage.

 

 

Meer nieuws