Een terugblik op 2022

17.02.2023 - In 2022 hadden we voor het eerst een directeur en een cultuurmakelaar. Dat bood ons de geweldige kans om méér te realiseren. Wat dat was, lees je hier.

In 2022 hadden we voor het eerst een directeur en een cultuurmakelaar. Ondanks hun parttime inzet (samen 0,6 FTE), bood dat ons toch de geweldige kans om méér te realiseren. We konden de inhoudelijke steun aan het culturele veld verdiepen, andere geldstromen aanboren. Maar ook onze rol verbreden van facilitator naar initiator, aanjager en opdrachtgever. 

Twee doelen

We stelden onszelf twee doelen voor de komende jaren:

  • Het bevorderen van cultuur ondernemerschap in Woerden. Voornamelijk om te zorgen dat individuele makers en organisaties minder kwetsbaar zijn. Dat bereiken we door een gesprekspartner te zijn voor het culturele veld en door ons netwerk uit te breiden. We konden mensen en organisaties met elkaar verbinden en adviseren over het realiseren van projecten en het vinden van (co) financiering. 

Onze Cultuurmakelaar sprak hiervoor wekelijks organisaties en individuele makers. Hij adviseerde en las mee met het schrijven van projectplannen, subsidieaanvragen en communicatieplannen. 

  • Het versterken van het Makersklimaat. Voldoende mogelijkheden voor organisaties en individuen om te maken en te presenteren. Dat vinden wij belangrijk! Om zo de culturele sector in zijn geheel te versterken. De Cultuurmakelaar organiseerde samen met het Cultureel Innovatie Fonds Utrecht een innovatiecafé rondom twee thema’s die sterk leven: verruimen en verbreden. Hoe bereiken we nieuw en ander publiek? Hoe maken we onszelf toekomstbestendig?  Daarnaast is er in de zomer van 2022 is een enquête uitgezet over vraag en aanbod van fysieke (werk)ruimte. In het tweede kwartaal van 2023 kan je het vervolgadvies verwachten. 

Documentaire
Het bevorderen van cultureel ondernemerschap en het makerklimaat is nauw met elkaar verbonden. Om die doelen te halen hebben we nog meer ondernomen. Sinds september 2022 is onze stagiaire Marit aan boord. De studeert aan de HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) en maakt een documentaire over twee fanfares en een harmonie binnen de gemeente Woerden. De docu gaat vooral over de problematiek die veel verenigingen hebben om jonge leden te werven. Op 20 maart is de première in Annex Cinema.

Jonge kunstenaar ondersteunen
We dienden onze allereerste aanvraag in voor een projectplan om jonge talentvolle kunstenaars en illustratoren te ondersteunen. Samen met de bibliotheek. Als het projectplan gehonoreerd wordt, start het in maart 2023.
Om het netwerk breedtecultuur in Woerden te helpen innoveren, zijn we nu betrokken bij een provinciaal traject vanuit het innovatiefonds. Ook dit zal in 2023 handen en voeten krijgen. 

Nog veel meer
Kortom, 2022 was een mooi jaar en we zijn aardig op stoom aan het komen. Uiteraard ook met onze bekende activiteiten als Cultuurcafés, Kunstpark, het sudsidiëren van heel veel culturele initiatieven, de cultuuragenda en de Cultuurprijs. Met behulp van 36 vrijwilligers konden we dat allemaal realiseren.

Meer nieuws