De top 3 van Dave

17.05.2022 - Wat zijn de meest gestelde vragen aan Cultuurmakelaar Dave. We maken de balans op na zijn eerste 4 maanden.

Cultuurmakelaar Dave Damen is nu vier maanden aan de slag in Woerden. Ondertussen heeft hij al heel veel mensen uit het culturele veld gesproken, zowel makers als organisatoren. En ook bestuurder en wijkregisseurs. Dave wil uiteraard weten waar behoefte aan is en welke vragen er leven. Waarbij kan hij bijvoorbeeld meedenken?

De top 3 van meest gestelde vragen tot nu toe is: 

  1. Met stip op de eerste plaats, het thema: verjonging.  Hoe krijg ik jonge mensen naar de activiteiten die ik organiseer of hoe zorg ik ervoor dat meer jonge mensen zich willen aansluiten bij onze organisatie.
  2. Vraag naar ondersteuning bij het realiseren van culturele activiteiten. De vragen variëren: van hoe richt ik sociale media in om die activiteit aandacht te geven? Tot hulp bij het concreet maken van activiteiten; de ideeën zijn er maar hoe ga je van idee naar realiteit.
  3. Vraag naar het verwerven van voldoende financiële middelen om activiteiten en projecten te realiseren; wat is een goede begroting? Waar kan ik een aanvraag doen? Is dit plan rijp genoeg voor een aanvraag?  

Heb jij ook een vraag aan Dave? Neem vooral contact op. Hij denkt graag mee met deze of heel andere vragen. Opvallend genoeg is er nog niet veel vraag naar extra m2, concludeert Dave. Dat vraagt om actie, in juni zal hij daarom het culturele veld nadrukkelijk vragen naar wensen betreffende extra ruimte voor culturele activiteiten, opslag, repeteren, vergaderen, exposeren etc. Zie hiervoor de enquete op onze site. 

Meer nieuws