Vragenlijst - Inventarisatie aan extra ruimte voor cultuur

31.05.2022 - Heb jij als cultuurmaker (individu, vereniging of stichting) behoefte aan extra ruimte voor je activiteiten, of juist niet? We horen het heel graag. Met een enquete brengen we de behoefte naar vraag en aanbod van extra ruimte voor culturele activiteiten in kaart. Doe je mee en vul je de enquete in?

Ben jij cultuurmaker in de gemeente Woerden en heb je wensen voor extra ruimte voor jouw culturele activiteiten? Denk bijvoorbeeld aan opslag, repeteren, vergaderen, exposeren, uitvoeren, trainen, etc... Of, beschik jij over een locatie die zich daar goed voor leent en regelmatig leeg staat? Dat kan van alles zijn: een zaaltje, opslag, kantine, sportruimte, clubhuis, etc.. We horen het heel graag. Vul voor 5 juli deze vragenlijst in, en mogelijk kunnen er inhoudelijke samenwerkingen ontstaan. Hoe mooi zou dat zijn! Zoek je geen ruimte? Vul dan de vragenlijst vooral ook in. 

De input voor deze vragenlijst dient als input voor de cultuurmakelaar, die een advies geeft aan het college van B&W. Het is dus van belang dat we een goed beeld krijgen van de behoefte aan eventuele extra ruimte voor culturele activiteiten. Zie ook punt 60 van het concept bestuursakkoord

Vul hier de vragenlijst in. Bedankt!

Meer nieuws